توضیح در مورد طرح جدید صفحه انجمن

سروری که سیات انجمن مارکس حکمت روی آن بود، متاسفانه، کرش کرد و تمام فایل های ما از میان رفت. بازهم متاسفانه ما بک آپ کاملی از سایت نداشتیم و مجبور شدیم تا سایت را از نو باز سازی کنیم. شاید این فرصتی بود که سایت انجمن را کامل تر در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

در این رابطه نکات زیر را باید ذکر کرد